ÁSZF

A vásárlás

A We are Professionals Kft-nél történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot és tisztában van a rendelés menetével.

Személyes felhasználásra történő vásárlási igényeket kizárólag elektronikus vagy postai levélben fogadjuk el a következő kötelezően megadandó adatokkal:

Vásárló neve
Számlázási cím
Szállítási cím, amennyiben nem azonos a számlázási címmel
Megrendelt termékek neve, darabszáma
Aktív e-mail cím
Aktív telefonszám

Szerződési feltételek

A vásárlás feltétele az adatok pontos megadása és a szerződési feltételek elfogadása.

A honlap tulajdonosa illetve üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló (a vásárláskor megadott) megrendelési adatainak valódiságáról meggyőződjön, amennyiben az abban foglalt adatok realitása megkérdőjelezhető vagy értelmezhetetlen. Amennyiben a megrendelés adatainak tisztázására tett kapcsolat felvételi kísérletünk sikertelen lesz, a megrendelést töröljük.

Rendelést csak 18 éven felüli, címmel, aktív e-mail címmel, telefonszámmal rendelkező személyektől fogadunk el! Telefonszámának megadása kötelező, a kiszállítás egyeztetése miatt és az esetlegesen felmerülő kérdések tisztázása miatt! Más nevére és címére szóló rendelést nem áll módunkban elfogadni.

A vételár a feltüntetett termékek melletti ár, de a szállítási díjat nem tartalmazza.

A We are Professionals Kft. az árváltozás jogát fenntartja. Áraink illetve termékeink változhatnak. A termékek fotói kis mértékben eltérhetnek a valós formától, de ez a termék felismerhetőségét, azonosíthatóságát nem befolyásolja.

Az akciós áruk vagy árak esetében az akció minden esetben a megadott időpontig és/vagy a készlet erejéig tart.

Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené, az alábbi vásárlási feltételeket szíveskedjen alaposan átolvasni:

Panaszkezelés

Cégünk mindenkor törekszik vásárlóit maradéktalanul kiszolgálni, megelégedéséhez hozzájárulni. Előfordulhat azonban, hogy ez nem teljes mértékben sikerül.

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy amennyiben panasszal kíván élni szolgáltatásunkkal vagy termékeinkkel kapcsolatban, úgy a gabor@kerteszkedes.hu email címen állunk az Ön rendelkezésére.

Panaszát, annak írott formában való beérkezése után (ajánlott levél, fax, email: gabor@kerteszkedes.hu haladéktalanul kivizsgáljuk, és a vizsgálat eredményéről a levél cégünkhöz való beérkezését követő legkésőbb 30 napon belül értesítést küldünk.

Távszerződés

A Megrendelés elküldésével és annak a We are Professionals Kft által történő visszaigazolásával a távollévők közötti szerződés jön létre a We are Professionals Kft mint Szállító, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételekkel:

Vevő köteles az általa megrendelt és a megjelölt címre kiszállíttatott termékeket átvenni.

Vásárlástól való elállás

A vevő jogosult a megrendelést követően, a kiszállítás megkezdését jelző email üzenet megérkezése előtt a vásárlástól elállni. Ezt az igényét köteles elektronikus vagy postai levélben, vagy telefax útján jelezni felénk. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

Vevő az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami eredeti mennyiségben és minőségben, bontatlanul – minden csomagolási és termékelemet tartalmazóan – érkezik vissza a We are Professionals Kft. Elállásra vonatkozó igényét a vevő köteles elektronikus vagy postai levélben, vagy telefax útján jelezni felénk.

Vásárlástól való elállás esetén a We are Professionals Kft köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni a vásárló bankszámlájára.
Egyedi gyártású termék megrendeléstől való teljes vagy akár részleges visszalépés esetén a gyártó We are Professionals Kft a teljes vételár 20%-át sztornírozási díjként kiszámlázza a vásárló felé.
A visszatérítés ugyanakkor nem vonatkozik a kiszállítási költségekre valamint a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a vevőnek kell viselnie.

A We are Professionals Kft kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérülése esetén a termék teljes ára a Vevőt terheli.

Az esetleges jogviták elbírálására Felek az Európai Fogyasztói Központ nemzeti illetékességét kötik ki.

Az itt nem szabályozott kérdésekre az Európai Unió vonatkozó szabályai, valamint a távollévők között kötött szerződések vonatkozó szabályai az irányadóak. A We are Professionals Kft a Vevők adatait a szerződések teljesítése és az esetleges kifogások intézése érdekében az ügyletekre vonatkozó adatokkal együtt tárolja, azokat szállítást végző alvállalkozóinak átadja, akik azonban nem jogosultak azokat a teljesítést követően tovább tárolni illetve megőrizni vagy más harmadik személyek részére továbbadni.

Szavatosság – jótállás

Termékeinkre a jogszabályokban meghatározott garanciát vállalunk. A garanciális idő 2 év.

A szavatossági jog alapján a szavatosság kötelezettje (Kötelezett) felelősséget vállal azért, hogy teljesítéskor hibátlan terméket ad át a vevőnek, tehát a terméknek nincs olyan hibája, amely csak később fog kiderülni. Hibáról beszélünk abban az esetben, ha a termék mennyiségi vagy minőségi szempontból hibás.

A hiba okának a termék használatakor kell fennállnia, a vásárlónak kell bizonyítania, hogy
már teljesítéskor megvolt a hiba oka
teljesítéskor nem lehetett észlelni
vétlen a hiba bekövetkezésében

A szavatossági jog alapján a vásárló cserére jogosult.

Olvasói beleegyezés

Abban az esetben, ha Ön meglátogatja oldalainkat, úgy tekintjük, hogy a leírtakat tudomásul vette. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a leírtakat szabadon megváltoztassuk.

Adatvédelem

A személyiségi jog és az adatok biztonsága A We are Professionals Kft . tevékenysége során minden rendelkezésére álló eszközzel védi látogatói és ügyfelei személyiségi jogait, betartja az Európai Unió személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló előírásait. A kerteszkedes.hu megtekintéséhez általában nem szükséges személyes adatok megadása, egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükségesek lehetnek olyan információk is, amelyek személyiségi jogokat érintenek. Ezek a felhasználók, vásárlók egyértelmű azonosítására szolgálnak. A személyes információk megadásakor a Felhasználók beleegyeznek abba, hogy adataikat a megrendelt termék teljesítése érdekében azonosításukra használjuk fel. A We are Professionals Kft. birtokába került személyes adatokat csak és kizárólag a látogató által azok megadásakor ismert célra használja (például megrendelés teljesítése), más harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább, és nem teszi hozzáférhetővé, azokat elkülönítve és biztonságosan tárolja.

Amennyiben egy felhasználó az ebben a dokumentumban leírtakkal össze nem egyeztethetően viselkedik, illetve törvénytelen magatartást tanúsít, akkor a törvényes eljárás megindításához mi magunk kezdeményezzük azonosítását.
Csak olyan információkat kérünk Öntől, amelyek feltétlenül fontosak ahhoz, hogy válaszunk célba érjen. Telefonszámára azért is szükségünk lehet, hogy az esetlegesen felmerülő kérdéseket is tisztázhassuk Önnel. Kérjük, ennek érdekében pontosan adja meg a kért adatokat!
Adatainak kezelésekor az az Európai Unió vonatkozó törvényeinek megfelelően járunk el. A honlap tulajdonosa és üzemeltetője az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, azt harmadik személynek nem adja át. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez szükségesek.